Przydatne linki:

  • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
  • Europejski fundusz społeczny

O nas

Strona główna > O nas

Nasz adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

Dyrektor PCPR w Mielcu

mgr Beata Kardyś

tel. 17 78 00 470

(pok. 18)

Dział finansowo - księgowy

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Rodzajewska

tel. 17 78 00 475

(pok. 19)

Starszy Księgowy

mgr Joanna Miśtura - Surzydecki

tel. 17 78 00 475

(pok. 20)

Specjalista

mgr Monika Książek - Brzdęk

tel. 17 78 00 475

(pok. 21)

Pracownik administracyjny

Olga Korpal

tel. 17 78 00 475

(pok. 21)

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej


Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Agnieszka Godek

tel. 17 78 00 491

(pok.15)

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pedagog

mgr Agnieszka Sądel

tel. 17 78 00 474

Starszy specjlaista pracy z rodziną/psycholog

mgr Joanna Marnik

tel. 17 78 00 474

(pok.14)

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Dominika Sztuka

tel. 17 78 00 474

Pracownik socjalny

mgr Kinga Babula

tel. 17 78 00 474

(pok. 13)

Sekcja ds. świadczeń

Konsultant

mgr Bogumiła Podolska

tel. 17 78 00 471

Referent prawny

mgr Tomasz Micek

tel. 17 78 00 471

(pok. 13)

Dział ds. realizacji projektów EFS

Interwencja Kryzysowa

Kierownik projektu

mgr Anna Dyndor

tel. 17 78 00 559

(pok.12)

pracownik socjalny

mgr Marta Babula

tel. 17 78 00 559

(pok. 11)

Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy spoełcznej oraz rozwiązywania problemów wybranych grup społecznych

Główny specjalista

mgr Maciej Kapinos

tel. 17 78 00 472

(pok. 9)

Pracownik socjalny

mgr Anna Ząbek

tel. 17 78 00 472

(pok.10)

Specjalista

Krystyna Kubala

tel. 17 78 00 470

(pok. 17)

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W MIELCU

Przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

mgr Beata Kardyś

tel. 17 78 00 470 (pok. 18)

 

Sekretarz

mgr Anna Sędłak

tel. 17 78 00 477 (pok. 2A)

 

Pracownik socjalny

mgr Katarzyna Leyko - Furmańska

tel. 17 78 00 478 (pok. 6A)

 

Pracownik socjalny

mgr Agnieszka Weryńska

tel. 17 78 00 478 (pok. 6A)

 

Pracownik socjalny

mgr Aneta Świątek

tel. 17 78 00 479  (pok. 1A)

 

Pracownik administracyjny

mgr Aleksandra Wieczerzak

tel. 17 78 00 479  (pok.1A)

 

Pracownik administracyjny

mgr Jadwiga Kotwica - Zabłocka

tel. 17 78 00 477 (pok. 3A)