Przydatne linki:

  • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
  • Europejski fundusz społeczny

O nas

Strona główna > O nas

UWAGA!!!

 

Nowy adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

 

Dyrektor PCPR Barbara Wdowiarz

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU

Działy i numery telefonów


Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (pok.18)

Barbara Wdowiarz

tel. (17) 78 00 470

Likwidacja barier archtektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się Turnusy rehabilitacyjne (pok.17)

Specjalista
Krystyna Kubala

tel. (17) 78 00 470

fax (17) 78 00 473

 

Kierowanie osób do DPS i ŚDS, nadzór nad WTZ, programy celowe PFRON

Główny specjalista
mgr Maciej Kapinos

tel. (17) 78 00 472

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny

Pracownik socjalny
Anna Ząbek

tel. (17) 78 00 472

 

Piecza zastępcza, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Główny Specjalista (pok. 15)
mgr Beata Kardyś

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pok. 15)

mgr Agnieszka Godek

tel. (17) 78 00 491

Konsultant (pok. 22)
mgr Bogumiła Podolska

Referent prawny (pok. 22)

mgr Tomasz Micek

tel. ( 17) 78 00 471

Pracownik socjalny (pok. 13)
mgr Kinga Babula

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pok. 13)
mgr Dominika Sztuka

tel. (17) 78 00 474

Starszy specjalista pracy z rodziną (pok. 14)

mgr Joanna Marnik

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (pok.14)

mgr Agnieszka Sądel

tel. (17) 78 00 474

 

KSIĘGOWOŚĆ


Główny Księgowy (pok. 19)
mgr Agnieszka Rodzajewska

Specjalista ds. obsługi finansowej projektu (pok. 21)
mgr Monika Książek-Brzdęk

tel. (17) 78 00 476

 

Program "AKTYWNY SAMORZĄD"

Księgowy (pok. 20)

mgr Joanna Miśtura
tel. (17) 78 00 475


BIURO PROJEKTU POKL (pok.11)

Pracownik socjalny - Kierownik Projektu
mgr Anna Dyndor

Pracownik socjalny
mgr Marta Babula
tel./fax. (17) 78 00 450

Interwencja kryzysowa (pok.12)

Pracownik socjalny
mgr Anna Dyndor

tel./fax. (17) 78 00 450

powiatowy zespóŁ ds. orzekania o niepeŁnosprawności W MIELCU

 

PRZEWODNICZĄCY

POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

mgr Barbara Wdowiarz

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

(pok.2A)

Sekretarz
mgr Anna Sędłak

Pracownik socjalny
mgr Katarzyna Leyko-Furmańska

tel. (17) 78 00 477

(pok.3A)

Pracownik socjalny
mgr Agnieszka Weryńska

tel. (17) 78 00 478

Informacja, przyjmowanie wniosków, wydawanie orzeczeń (pok.1A)

Pracownik socjalny
mgr Aneta Świątek

Pracownik administracyjny

Jadwiga Zabłocka-Kotwica

tel. (17) 78 00 479