A A A

Badanie rynku dot. wykonywanie zadań z zakresu LBA

08.02.2024 Kategoria: Informacje


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złozenia oferty na wykonywanie w 2024 praz w zwiazku z realizacja zadania: "Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatu mieleckiego"

Termin składania ofert do 14.02.2024r.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - badanie_rynku_tresc.pdf

2. Treść oferty załacznik nr 1 do badania rynku - zalacznik_do_badania_rynku_-.pdf