A A A

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego jest jedyna taką placówką w powiecie mieleckim. Posiada ok. 815 sztuk specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Na stanie wypożyczalni znajdują się między innymi łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, bieżnie, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, materace p/odleżynowe, kule, laski dla niewidomych.

Ważną informacją jest to, że nie pobieramy żadnych opłat od osób korzystających z wypożyczalni. Są to osoby w różnym wieku, przeważnie ze schorzeniami ruchu i neurologicznymi, a ponadto osoby niepełnosprawne z chorobami układu krążenia i dolegliwościami pulmonologicznymi.

Osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w przypadkach nagłych mogą korzystać z usług Wypożyczalni przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Podstawą wypożyczenia sprzętu jest umowa użyczenia. W przypadku wypożyczenia sprzętu, o wartości przekraczającej wysokość minimalnego wynagrodzenia osoba korzystająca powinna przedstawić zabezpieczenie w postaci poręczenia:

a) jeśli wartość sprzętu przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia ale jest niższa niż wysokość dwukrotnego wynagrodzenia – poręczenia jednej osoby, której dochód w porozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej wynosi co najmniej 1 000 zł,

b) jeśli wartość sprzętu jest większa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia – poręczenia jednej lub więcej osób (w zależności od wartości sprzętu), których dochód w porozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej wynosi co najmniej 1 500 zł.

Osoba ubiegając się o wypożyczenie sprzętu składa wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz orzeczeniem o niepełnosprawności. Wypożyczający sprzęt podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i będzie stosował się do niego.

Galeria zdjęć