A A A

NABÓR WNIOSKÓW W 2018 R. W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu to osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub pozostające w zatrudnieniu, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzieży do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do pomocy:

1) Moduł I obszar A zadanie 1 – w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2) Moduł I obszar A zadanie 2 – w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3) Moduł I obszar B zadanie 1 – w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4) Moduł I obszar B zadanie 2 – w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5) Moduł I obszar C zadanie 2 – w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

6) Moduł I obszar C zadanie 3 – w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

7) Moduł I obszar C zadanie 4 - w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

8) Moduł I obszar D – w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłacie za żłobek lub przedszkole (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym),

9) Moduł II – w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

UWAGA !!! OSOBY Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE O DOFINANSOWANIE WYNIKAJĄCE Z PUNKTU 1, 2, 8 i 9.

Wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane są odpowiednio do 30 marca i 10 października 2018 roku i rozpatrywane są w dwóch cyklach:

1. Cykl I – wnioski złożone do dnia 30 marca 2018 roku, rozpatrywane są do dnia 30 maja 2018 roku,

2. Cykl II – wnioski złożone do dnia 10 października 2018 roku, rozpatrywane są do dnia 30 listopada 2018 roku.

WNIOSKI W RAMACH MODUŁU I MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ DO 30 SIERPNIA 2018 R. W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 34. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34, pod nr telefonu: 17 78 00 470, 17 78 00 472, 17 78 00 475, na stronie internetowej www.pcprmielec.pl, www.pfron.org.pl.

Druki wniosków do pobrania w dziale "Wnioski i dokumenty do pobrania" oraz"Pliki do pobrania" - Aktywny Samorząd 2018