A A A

Warsztat terapii zajęciowej

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej.

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat terapii zajęciowej tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

* umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających

* uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

* formy rehabilitacji,
* zakres rehabilitacji,
* metody i zakres nauki umiejętności,
* formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
* planowane efekty rehabilitacji,
* osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Na terenie Powiatu Mieleckiego działa Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Mielcu przy ul. Kocjana 15. Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu funkcjonuje 10 pracowni, gdzie 60 uczestników nabywa umiejętności z różnych dziedzin:

* w pracowni rękodzieła artystycznego 6 uczestników nabywa umiejętności w zakresie prac plastycznych z wykorzystaniem odpadów skór licowych,
* w pracowni stolarsko-tapicerskiej 7 uczestników wykonuje ramki drewniane, płaskorzeźby, uczyło się czyszczenia desek, uczy się używania sprzętu stolarskiego, montażu elementów meblowych i oprawiania reprodukcji,
* w pracowni krawiecko-dziewiarskej 4 uczestników uczy się przyszywania guzików, szycia na maszynie, wykonywania szablonów, różnych ściegów, fastrygowania, wyszywania ściegiem krzyżykowym,
* w pracowni introligatorsko-papierniczej 7 uczestników uczy się klejenia różnych gatunków papieru, oprawy książek, wykonywanie różnowymiarowych kopert, pudełek ozdobnych, opraw dyplomów i pism okolicznościowych,
* w pracowni gospodarstwa domowego 6 uczestników uczy się posługiwania podstawowym sprzętem AGD oraz przygotowywania potraw,
* w pracowni plastycznej 7 uczestników wykonuje prace plastyczne przy użyciu różnych technik (malowanie, kolaż, zdobienie szkła, ceramiki, wyrobów z drewna i innych tworzyw),
* w pracowni tkackiej 6 uczestników uczy się wykonywania prac z zakresu tkactwa - makramy, gobeliny,
* w pracowni komputerowej 7 uczestników nabywa umiejętności z zakresu samodzielnego uruchamiania sprzętu komputerowego, pracy z programami użytkowymi, pisanie przy pomocy klawiatury, obsługi drukarki i skanera,
* w pracowni plastyczno - ceramicznej 5 uczestników realizuje rehabilitację zawodową poprzez wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych m.in. malowanie i zdobienie przedmiotów ze szkła, drewna, metalu i tworzyw sztucznych, wykonują też będą proste prace z zakresu ceramiki.
W pracowni przystosowania do życia codziennego 5 uczestników nabywa umiejętności pomocne w jak największej samodzielności w życiu codziennym oraz w miarę indywidualnych możliwości umiejętności zawodowe, które były by pomocne przy podjęciu pracy w warunkach chronionych. Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są rehabilitacją ruchową

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 58 52 580
strona internetowa:www.wtz.mielec.pl