A A A

Dokumenty aplikacyjne przjmowane są po opublikowaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób korzystających z usług/świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu na podstawie: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – dokument do pobrania


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób korzystających z usług rehabilitacji społecznej - dokument do pobrania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu - dokument do pobrania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób korzystających z Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" - dokument do pobrania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca systemu monitoringu wizyjnego - dokument do pobrania