A A A

INFORMATOR dotyczący realizacji programów oddziaływujących na osoby stosujące przemoc domową

11.03.2024 Kategoria: Informacje


INFORMATOR

dotyczący realizacji programów oddziaływujących na osoby stosujące przemoc domową

 

  1. Konsultacje indywidualne/psychologiczne prowadzone są na bieżąco w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.
  2. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową planowana jest od marca 2024 roku.

Program obejmuje:

- spotkanie indywidualne z psychologiem w celu przeprowadzenia badań służących diagnozie problemu oraz zakwalifikowaniu  - na podstawie opinii psychologicznej – osoby stosującej przemoc do udziału w Programie bądź wykluczeniu z udziału w Programie (dotyczy to osób chorych psychicznie bądź zaburzonych osobowościowo),

- spotkania grupowe - 62 godziny dydaktyczne (16 spotkań). Udział w min. 90% zajęć grupowych będzie podstawą do stwierdzenia ukończenia przez uczestnika ww. programu, potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

  1. Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową planowana jest w II połowie 2024 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

Tel:   17 78 00 505, pokój nr 11A

email: pcpr@powiat-mielecki.pl

 

Zapisy do programów odbywają się w siedzibie PCPR w Mielcu (pok. 11A)

Informacje na temat programów można uzyskać osobiście lub telefonicznie

pod nr telefonu 17 78 00 505