A A A

Ogłoszenie - Program "Aktywny Samorząd"

04.03.2024 Kategoria: Informacje


Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku:

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że system obsługi wsparcia (SOW) ułatwia osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW osoba niepełnosprawna musi posiadać Profil Zaufany na platformie e PUAP.

 

System SOW, wyposażony jest we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinansowanie, korespondencję. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34, pod nr telefonu: 17 78 00 475, 17 78 00 559, na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2024 r

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

B8JoCwhf5JYAAAAASUVORK5CYII=