A A A

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

19.03.2024 Kategoria: Informacje


MhrfIX0tNzgAAAAASUVORK5CYII=hmXgJCc56R8nJxg4yUlOUuQEAyc5yUmKnGDgJCc562rLYKFZYD+jI6mPszZTsx4wWWauleJNqYN8k7Nb

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z ramienia Powiatu Mieleckiego przystąpiło do realizacji  zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji Programu  od 1 kwietnia 2024r. do 10 grudnia 2024r.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do mieszkających na terenie Powiatu Mieleckiego osób będącymi członkami rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków np.: z powodu pobytu w szpitalu, wyjazdu poza miejsce zamieszkania itp.

Opieka wytchnieniowa  polega na zapewnieniu osobie z niepełnosprawnością maksymalnie  10 dni całodobowego  pobytu w placówce zapewniającej opiekę całodobową, spełniającej kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnik któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi.

Środki  finansowe pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  w wysokości 64 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34 pok. 9 lub pod nr tel. 17 78 00 559, 17 78 00 490.

Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 karta_zgloszenia_z_logo.pdf
  2. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 rodo_do_karty.pdf

dofinanowanie.png