A A A

Kurs "Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowyxh

25.10.2018

Kurs "Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowyxh

W dniu 29.03.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs odbywa się w firmie Wektor Consulting w Mielcu i biorą w nim udział trzy osoby niepełnosprawne. W czasie trwającego 100 godzin kursu jego uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą: wprowadzenie do programu GIMP, rysowania - figur, linii, krzywych, pracy z obiektami graficznymi - rysowania, łączenia, usuwania, przenoszenia, wypełniania, obracania itp., tekstów – formatowanie, edycji, dopasowywania tekstu itp., kolorów – wyboru i edycji kolorów, efektów specjalnych, narzędzi retuszu, projektowania rysunku, plakatu itp. drukowania, Internetu - rodzaju i budowy stron internetowych, przeglądarek internetowych, oprogramowania do tworzenia stron internetowych, języka HTML i XHTML, głównych elementów strony WWW, wprowadzenia i edytowania tekstu - rodzaju czcionek, zmian koloru, wypunktowania, numerowania itp., tworzenia tabel - budowy i edytowania tabeli, wprowadzania danych do tabeli, grafiki na stronie - galerie zdjęć, formatowania, tworzenia połączeń; tworzenia formularzy, formatowania tekstu - technik doboru kolorów i czcionek na stronę, umieszczenia stron na serwerze, wykorzystania programu Edytor NVU, wykorzystania programu kED do tworzenia witryn internetowych.