A A A

Rozpoczęcie kursu ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących”

25.10.2018

Rozpoczęcie kursu ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących”
 

W dniu 04.05.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs odbywa się w firmie Noeza w Mielcu i biorą w nim udział dwie osoby niepełnosprawne oraz jedna osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Celem 100 godzinnego kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności związanych z obsługą kas fiskalnych, programów komputerowych służących do fakturowania oraz technik sprzedaży.