A A A

Szacowanie wartości zamówienia - Obóz terapeutyczny

25.10.2018

Szacowanie wartości zamówienia - Obóz terapeutyczny
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie zorganizowania Obozu Terapeutycznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na zorganizowanie następującej formy wsparcia:

Obóz Terapeutyczny – 7 dni, w tym 24h zajęć w ramach Treningu emocjonalno – społecznego, 9h spotkań indywidualnych dla ok. 18 osób – uczestników projektu tj. osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 7-17 lat, z podziałem na II grupy wiekowe - dzieci młodsze i dzieci starsze - w celu nabycia umiejętności funkcjonowania w różnych warunkach życiowych i okolicznościach społecznych, nauki dostosowywania uczuć i emocji do sytuacji oraz w celu integracji.

Program Obozu Terapeutycznego powinien zawierać w szczególności takie zagadnienia jak:

 

trening emocjonalno–społeczny,
zajęcia sensomotoryczne,
zajęcia muzyczno-rytmiczne,
zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Szczegółowe informacje wraz z formularzem w zakładce "Wnioski do pobrania - Projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.