A A A

Wybór oferty - Obóz terapeutyczny

25.10.2018

Wybór oferty - Obóz terapeutyczny
 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zastępczej następującej formy wsparcia:

Obóz Terapeutyczny – 7 dni (pierwszego dnia wyjazd, siódmego dnia powrót), w tym:

 

24h zajęć w ramach Treningu emocjonalno – społecznego w II grupach wiekowych,
18h spotkań indywidualnych dla ok. 18 osób – uczestników projektu tj. osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 7 - 17 lat,
 

z podziałem na II grupy wiekowe - dzieci młodsze i dzieci starsze - w celu nabycia umiejętności funkcjonowania w różnych warunkach życiowych i okolicznościach społecznych, nauki dostosowywania uczuć i emocji do sytuacji oraz w celu integracji

najkorzystniejszą ofertę złożył Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej Alicja Grzesik, ul. Kościuszki 25, 39-300 Mielec.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w zakładce "Wnioski do pobrania - Projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.