A A A

Zapytanie ofertowe - usługa montazu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

25.10.2018

Zapytanie ofertowe - usługa montazu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie usługi montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

 

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania" - Projekt "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam"