A A A

Projekt 8.3 - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach EFS..

01.03.2019

Data publikacji 31.01.2019 r.

Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2019 - plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_w_2019r.pdf

ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_na_dostawe_sprzetu_rehabilitacyjnego_i_wspomagajacego.pdf

SIWZ - specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

zalacznik_nr_1_siwz.pdf

zalacznik_nr_2_siwz.pdf

zalacznik_nr_2a_siwz.pdf

zalacznik_nr__3_siwz.pdf

zalacznik_nr_4_siwz.pdf

zalacznik_nr_5_siwz.pdf

zalacznik_nr_6_siwz_-_wzor_umowy.pdf

zalacznik_nr_7_siwz_-__-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Data publikacji 01.02.2019r.

ZMIANA - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_zmiana.pdf

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY SIWZ - zalacznik_nr_2_siwz_-__zmiana_siwz.pdf

Data publikacji 04.02.2019r.

Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wyjasnienie_1_do_siwz.pdf

Data publikacji 05.02.2019r.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 - wyjasnienie_2_do_siwz.pdf

Data publikacji 08.02.2019r.

 Informacja z otwarcia ofert - skm_c22719020814510.pdf

Data publikacji 01.03.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach których oferty zostały odrzucone - skm_c22719030118581.pdf