A A A

Zamówienia

22.07.2018

Rozstrzygnięcie - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego - dokument do pobrania

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego - usługi pocztowe - dokument do pobrania

Formularz oferty na usługi pocztowe na 2018 r. - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe-usługi pocztowe na 2018 r. - dokument do pobrania

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - dokument do pobrania

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - sprzęt rehabilitacyjny - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe sprzęt rehabilitacyjny - dokumenty do pobrania - dokument do pobrania

Przewozy - oferta - dokument do pobrania

Przewozy - zapytanie ofertowe - dokument do pobrania

Poczta - formularz oferty - dokument do pobrania

Poczta - zapytanie ofertowe - dokument do pobrania

Materiały biurowe - formularz oferty - dokument do pobrania

Materiały biurowe - zapytanie ofertowe - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe sprzęt rehabilitacyjny - wyjaśnienie - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe sprzęt rehabilitacyjny - dokument do pobrania

Sprzęt rehabilitacyjny - wyjaśnienie - dokument do pobrania

Sprzęt rehabilitacyjny - wyjaśnienie - dokument do pobrania

Sprzęt rehabilitacyjne - formularz ofertowy - dokument do pobrania

Sprzęt rehabilitacyjny - zapytanie - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - obsługa sprzętu i systemu informatycznego - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe - wyjaśnienie - dokument do pobrania

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego - formularz oferty - dokument do pobrania

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego - zapytanie - dokument do pobrania

Przewozy - zapytanie ofertowe - dokument do pobrania

Przewozy - formularz - dokument do pobrania

Kompensacja - zapytanie - druki do pobrania

Kompensacja - formularz - druki do pobrania

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe - dokument do pobrania

Formularz - usługi pocztowe - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - mat.biur. i śr.czystości - dokument do pobrania

Oferta na mat.biur. i śr. czystości - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe - wyjaśnienia - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe - zmiana - dokument do pobrania

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - dokument do pobrania

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe - wyjaśnienia - dokument do pobrania