A A A

Dział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

- pracownik socjalny – Anna Ząbek tel.: (17) 78 00 472

 • Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy

- główny specjalista- Maciej Kapinos tel.: (17) 78 00 559

 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych

- pracownik administracyjny – Katarzyna Streb tel.: (17( 78 00 470

 • Program Aktywny Samorząd

- starszy księgowy – Joanna Miśtura-Surzydecki tel.: (17) 78 00 475

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

 • Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

- Agnieszka Blicharz tel.: (17) 78 00 491

- Dominika Sztuka

- Kinga Babula

- Agnieszka Sądel

 • Starszy specjalista pracy z rodziną – Joanna Marnik tel.: (17) 78 00 474
 • Sekcja świadczeń

- konsultant – Anna Dyndor tel.; (17) 78 00 471

-referet prawny – Tomasz Micek

Punkt Interwencji Kryzysowej

- psycholog – Anna Stobierska tel.: (17) 78 00 505

- pracownik socjalny – Edyta Ćwięka tel.: (17) 78 00 505

 

Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych realizacja projektów

- Kierownik projektu – Anna Dyndor tel.: (17) 78 00 471

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

- pracownik administracyjny – Marta Cisło tel.: (170 78 00 433

 

Dział Finansowo-Księgowy

 • Główny księgowy

- Agnieszka Rodzajewska tel.: (17) 78 00 476

 • Starszy księgowy

- Joanna Miśtura-Surzydecki te4l.: (17) 78 00 475

 • Specjalista

- Monika Książek Brzdęk tel.: (17) 78 00 476

 • Pracownik administracyjny

- Agnieszka Gajda tel.: (17) 78 00 476