A A A

Regulaminy - harmonogramy zajęć

04.07.2022

Regulamin rekrutacyjny - pobierz tutaj.

regulamin uczestnictwa - scan-1.pdf

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA - scan.pdf

PLAN ZAJĘĆ I GRUPA -  skan_1.pdf

PLAN ZAJĘĆ II GRUPA - scan_2.pdf

2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZESPÓŁ ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH USPRAWNIAJĄCYCH PSYCHORUCHOWO - scan-1.pdf

3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁ ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH USPRAWNIAJĄCYCH PSYCHORUCHOWO  - harmonogram_-_zespol_cwiczen_fizycznych_usprawniajacych_psychoruchowo.pdf (DATA PUBLIKACJI 14.01.2022R)

4. HARMONOGRAM ZAJĘĆ PORADNICTWA  PSYCHOLOGICZNEGO - harmonogram.pdf (DATA PUBLIKACJI 26.01.2022R)

5. HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁ ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH USPRAWNIAJĄCYCH PSYCHORUCHOWO - AKTUALIZACJAharmonogram_aktualizacja.pdf - 

6. HARMONOGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO - harmonogram_-_doradztwo_zawodowe.pdf

7. HARMONOGRAM  KURSY ZAWODOWE (KOMPUTERY) - harmonogram_kursy_zawodowe.pdf

8. HARMONOGRAM KURSY ZAWODOWE (FLORYSTYKA) -harmonogram_kurs_zawodowy.pdf (DATA PUBLIKACJI 04.07.2022R)