A A A

Powiatowy Zespół ds. Orzek. Niepełn. - wnioski

26.11.2020

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej:

1. Wniosek o wydanie orzeczenie o stopniu siepełnosprawności/ ponownego wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uwzględniającego zmianę stanu zdrowia -wniosek_dla_osoby_doroslej.docx

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  - zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc

Wniosek o wydanie orzeczenia dla dziecka :

1. Wniosek o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności/ ponownego wydania orzeczenia o niepełnosprawności uwzględniającego zmianę stanu zdrowia - wniosek_dla_osoby_przed_16_rokiem_zycia.doc

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc