A A A

Wnioski -Likwidacja barier (LBA, LBT, LBK) , tłumacz języka migowego lub tłumacza-przewodnika

01.02.2024

1.  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych, udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - uchwala_zarzadu_pm.pdf,  

uchwala_wprowadzone_zmiany_w_zasadach.pdf

2. Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - zasady__lba.pdf

3.  Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - zasady_lbt_i_lbk.pdf

Wniosek - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH  wniosek_lba_2024.pdf

Załączniki do wniosku LBA:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie do wniosku  - zaswiadczenie_lekarskie_lba.pdf

3. Oświadczenie właściciela budynku/lokalu -  oświadczenie.doc zgoda na likwidację barier architektonicznych

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru budynków lub umowa najmu

5. Rodo - klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

6. Pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu o opiece prawnej - o ile dotyczy

Wniosek - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ -  wniosek_lbk_2024.pdf

Załączniki do wniosku LBK:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie do wniosku   - zaswiadczenie_lekarskie_lbk.pdf

3. Oferta cenowa

4. Rodo - klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

5. Pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu o opiece prawnej - o ile dotyczy

Wniosek - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCHwniosek_lbt_2024.pdf

Załączniki do wniosku LBT:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie do wniosku - zaswiadczenie_lekarskie_lbt.pdf

3. Oferta cenowa

4. Rodo - klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

5. Pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu o opiece prawnej - o ile dotyczy

Wniosek - usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika - wniosek_tjm_2024.pdf

Załaczniki do wniosku TJM:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie do wniosku - zaswiadczenie_lekarsie__j_migowy.pdf

3. Oferta cenowa

4. Rodo - klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

5.  Pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu o opiece prawnej - o ile dotyczy